@InProceedings{Powroźnik:2011,
  author  = "P. Powroźnik",
  title       = "Właściwości wybranych algorytmów heurystycznych A*, GRASP i mrówkowego w elastycznym modelu szeregowania zadań",
  booktitle   = "Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVIII sympozjum; ISBN: 9788361528289",
  address     = "Krynica, Polska",
  publisher   = "Kraków, Wydaw. Katedry Metrologii AGH",
  pages       = "123--130",
  organization = "Katedra Metrologii Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie",
  year        = "2011",
}