@InProceedings{Borawski:2010,
  author  = "S. Borawski",
  title       = "Przedmowa do ¶piewnika katolickiego nowo reformowanego z 1638 roku",
  booktitle   = "Naród. Religia. Język : materiały z konferencji 17-19 maja 2010 r.; ISBN: 9788389790958",
  address     = "-, -",
  publisher   = "ŁódĽ, Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie",
  pages       = "23--29",
  year        = "2010",
}