@InProceedings{Kowalski:2011,
  author  = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title       = "Etyczno¶ć jako kontekst rozumienia dewiacji",
  booktitle   = "Sociální pedagogika v souvislostech globální krize : sborník příspěvků z mezinárodní konference; ISBN: 9788087182161",
  address     = "Brno, Polska",
  publisher   = "Brno, Institut mezioborových studií Brno",
  pages       = "147--157",
  year        = "2011",
}