@InProceedings{Baron-Polańczyk:2012,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title       = "Planning the effects of instruction at postgraduate technology and it teachers' training studies",
  booktitle   = "Modernizace vysokoškolske výuky technických předmětů - MVVTP 2012; ISBN: 9788074351754",
  address     = "Hradec Kralove, Czechy",
  publisher   = "Hradec Kralove, Gaudeamus",
  pages       = "96--99 [CD-ROM]",
  year        = "2012",
}