@InProceedings{Dudarski:2012,
  author  = "G. Dudarski and M. Rybakowski",
  title       = "Assessment of the driver's safety in road transport in the context of noise hazards",
  booktitle   = "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2012 : XII. ročnik mezinárodni konference; ISBN: 978802482670",
  address     = "Ostrava, Czechy",
  publisher   = "Ostrava, Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava",
  pages       = "7--14",
  year        = "2012",
  note        = "+ CD-ROM",
}