@InProceedings{Rybakowski:2012,
  author  = "M. Rybakowski and G. Dudarski",
  title       = "Wpływ indywidualnej sprawno¶ci kierowców na ryzyko występowania drogowych wypadków przy pracy",
  booktitle   = "Celoľivotne vzdelávanie v oblasti BOZP : zbornik príspevkov; ISBN: 9788055800721",
  address     = "Nitra, Słowacja",
  publisher   = "Nitra, Univerzita Konątantína Filozofa",
  pages       = "252--260 [CD-ROM]",
  year        = "2012",
}