@InProceedings{Powroźnik:2012,
  author  = "P. Powroźnik",
  title       = "Weryfikacja doświadczalna zastosowania algorytmu GRASP w elastycznym modelu szeregowania zadań",
  booktitle   = "Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa; ISBN: 9788378420071",
  address     = "Łagów, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "103--106",
  organization = "Instytut Metrologii Elektrycznej, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Uniwersytet Zielonogórski",
  year        = "2012",
}