@InProceedings{Gratkowski:2012,
  author  = "T. Gratkowski",
  title       = "Platforma do zarządzania zadaniami wielokrotnego użycia",
  booktitle   = "Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa",
  address     = "Przylep k. Zielonej Góry, Polska",
  publisher   = "[Zielona Góra], [brak wydawcy]",
  pages       = "[2] CD-ROM",
  year        = "2012",
}