@InProceedings{Chosińska:2012,
  author  = "K. Chosińska and L. Dudu¶ and Z. Jakubiec",
  title       = "Dokarmianie ptaków w osiedlach ludzkich",
  booktitle   = "Ptaki miast : konferencja naukowa",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "8 [abstr.]",
  year        = "2012",
}