@InProceedings{Chronowska:2012,
  author  = "D. Chronowska and J. Czupryk and A. Jeremicz and M. Tomys and K. Turska and J. Wesołowska and B. Wiktorska and N. Wisz and A. Witkowska and J. Boehner and L. Jerzak",
  title       = ""Avian rat" - co myślą mieszkańcy Zielonej Góry o gołębiach żyjących w ich mieście?",
  booktitle   = "Ptaki miast : konferencja naukowa",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "9--10 [abstr.]",
  year        = "2012",
}