@InProceedings{Gajda:2012,
  author  = "K. Gajda and M. Bocheński and P. Czechowski and L. Jerzak and M. KuĽmiak and J. Boehner",
  title       = "Ptaki lęgowe wybranych ¶rodowisk Zielonej Góry",
  booktitle   = "Ptaki miast : konferencja naukowa",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "15 [abstr.]",
  year        = "2012",
}