@InProceedings{Cichocki:2007,
  author  = "J. Cichocki and A. Ważna",
  title       = "Wpływ zagospodarowania polan tatrzańskich na bioróżnorodność drobnych ssaków Micromammalia",
  booktitle   = "X ogólnopolska konferencja teriologiczna",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "14 [abstr.]",
  year        = "2007",
}