@InProceedings{Duzinkiewicz:2011,
  author  = "K. Duzinkiewicz",
  title       = "Wizualizacja wyników pomiarów w otwartym systemie pomiarowym zaburzeń przewodzonych i promieniowanych EMC",
  booktitle   = "Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej",
  address     = "Karpacz, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "59--64",
  organization = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Elektroniki",
  year        = "2011",
}