@InProceedings{Mróz:2012,
  author  = "P. Mróz and E. Kawecka and S. Sienkowski",
  title       = "Sposób sprawdzania dokładności urządzeń pomiarowych",
  booktitle   = "Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki - PPEEm 2012 : materiały XV jubileuszowego sympozjum; ISBN: 9788393542710",
  address     = "Gliwice, Polska",
  publisher   = "Gliwice, Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE",
  volume      = "Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 32",
  pages       = "113--116",
  year        = "2012",
}