@InProceedings{Adaszyńska:2011,
  author  = "E. Adaszyńska and M. Kuncewicz",
  title       = "Wykorzystanie biblioteki cyfrowej w pracy z czytelnikiem niepełnosprawnym. Kolekcja cyfrowa dla osób z dysfunkcją wzroku w środowisku dLibra",
  booktitle   = "Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników : Edycja II. Materiały konferencyjne Opole, 16-17 listopada 2011 r.; ISBN: 9788373955271",
  address     = "Opole, Polska",
  publisher   = "Opole, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego",
  pages       = "121--136",
  editor      = "pod red. Wandy Matwiejczuk i Danuty Szewczyk-Kłos",
  year        = "2011",
}