@InProceedings{Kaczor:2010,
  author  = "M. Kaczor",
  title       = "Marketyzacja języka, czyli wpływ zmian społecznych na tworzenie się nowych okre¶leń leksykalnych",
  booktitle   = "Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka : Zborník príspevkov z konferencie konanej 13. 04. 2010 v Banskej Bystrici; ISBN: 9788055704418",
  address     = "Banská Bystrica, Słowacja",
  publisher   = "Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici",
  pages       = "153--161",
  editor      = "ed. Anna Gálisová",
  year        = "2010",
}