@InProceedings{Dzikuć:2013,
  author  = "M. Dzikuć and M. Dzikuć",
  title       = "Kompetencje władz RP w sferze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego",
  booktitle   = "Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości oraz bezpieczeństwo publiczne - MEF 2013",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "1--11",
  year        = "2013",
}