@InProceedings{Kawecka:2013,
  author  = "E. Kawecka and S. Sienkowski and P. Mróz",
  title       = "Wyznaczanie funkcji autokorelacji na podstawie sześciu próbek sygnału sinusoidalnego",
  booktitle   = "Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne",
  address     = "Łagów, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, [brak wydawcy]",
  pages       = "1--2",
  organization = "Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki ; Polskie Towarzystwo Informatyczne",
  year        = "2013",
  note        = "[CD-ROM ; 2 str. nlb.]",
}