@InProceedings{Dzikuĉ:2013,
  author  = "M. Dzikuĉ and M. Dzikuĉ",
  title       = "Polityka ekologiczna i energetyczna Unii Europejskiej",
  booktitle   = "Ekologia Pogranicza - EP' 13 : XI miêdzynarodowa konferencja naukowa",
  address     = "Gorzów Wlkp. - Prze³azy, Polska",
  publisher   = "Gorzów Wlkp., [brak wydawcy]",
  pages       = "1--10",
  year        = "2013",
}