@InProceedings{Dróżdż:2012,
  author  = "M. Dróżdż and M. Kowalski",
  title       = "Násilí - Média - Výchova = Violence - Media - Education",
  booktitle   = "Média a vzdělávání 2012 = Media and Education 2012 : Sbornik recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference; ISBN: 978808757007",
  address     = "-, -",
  publisher   = "Praha, ExtraSYSTEM",
  pages       = "33--40",
  editor      = "eds. Jan Chromý, René Drtina, Josef Šedivý",
  year        = "2012",
}