@InProceedings{Kaniewski:2013,
  author  = "J. Kaniewski and Z. Fedyczak and P. Szcześniak",
  title       = "Modelowanie i podstawowe właściwości transformatora hybrydowego z niesynchronizowanym obciążeniem aktywnym",
  booktitle   = "Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2013 [Dokument elektroniczny]; ISBN: 9788372835734",
  address     = "Łódź, Polska",
  publisher   = "Łódź, Politechnika Łódzka",
  pages       = "1--6",
  year        = "2013",
}