@InProceedings{Mackiewicz :2013,
  author  = "A. Mackiewicz and R. Będziński and U. Radziwanowska",
  title       = "Wybrane problemy stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa",
  booktitle   = "Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa; ISBN: 9788360779224",
  address     = "Gdańsk, Polska",
  publisher   = "Gdańsk, Politechnika Gdańska",
  pages       = "1--4",
  year        = "2013",
}