@InProceedings{Dzikuć:2014,
  author  = "M. Dzikuć and M. Dzikuć",
  title       = "Biomasa jako odnawialne źródło energii przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski",
  booktitle   = "Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 14 : VIII międzynarodowa konferencja naukowa",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, [brak wydawcy]",
  pages       = "1--9",
  year        = "2014",
}