@InProceedings{Rostkowska-Biszczanik:2013,
  author  = "K. Rostkowska-Biszczanik",
  title       = "Mitologizacja władzy w PRL na przykładzie książki "Byli" Teresy Torańskiej",
  booktitle   = "Oblicza utopii, obłudy i zakłamania II; ISBN: 9788387437301",
  address     = "Łagów, Polska",
  publisher   = "Poznań, Wydawnictwo Eco",
  pages       = "317--327",
  editor      = "red. Wojciech Łysiak",
  year        = "2013",
}