@InProceedings{Greinert:2014,
  author  = "A. Greinert and M. Drab and J. Kostecki and B. Walczak and R. Wasylewicz",
  title       = "Odpady budowlane jako macierzysty materiał technosoli",
  booktitle   = "Ocena gleb użytkowanych rolniczo : konferencja naukowa : organizowana dla uczczenia 120 lat nauk gleboznawczych w Puławach; ISBN: 9788375621631",
  address     = "Puławy, Polska",
  publisher   = "Puławy, IUNG-PIB",
  pages       = "99",
  organization = "Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa ; Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN",
  year        = "2014",
}