@InProceedings{Luzar:2014,
  author  = "M. Luzar and M. Witczak and J. Korbicz",
  title       = "Robust, efficient predictive FTC",
  booktitle   = "XVIII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2014 [Dokument elektroniczny]",
  address     = "Wroc³aw, Polska",
  publisher   = "Wroc³aw, [B. w.]",
  pages       = "1--10",
  year        = "2014",
}