@InProceedings{Warchałowski:2014,
  author  = "M. Warchałowski and J. Cichocki and M. Pietraszko",
  title       = "Dynamika liczebności nietoperzy hibernujących w wybranych obiektach wolnostojących Frontu Fortecznego Łuku Odry i Warty",
  booktitle   = "XXIII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna; ISBN: 9788391869062",
  address     = "Sypniewo, Polska",
  publisher   = "Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny",
  pages       = "41",
  year        = "2014",
}