@InProceedings{Kostecki:2014,
  author  = "J. Kostecki and A. Greinert and M. Drab and R. Wasylewicz and B. Walczak",
  title       = "Zawartość wybranych metali ciężkich w drewnie topoli niekłańskiej (Populus x canadensis 'Robusta') narazonej na imisje przemysłowe",
  booktitle   = "Forestry in the mountains and industrial regions : 2nd International Scientific Conference : on the 65th anniversary of founding the Faculty of Forestry in Krakow : book of abstracts",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, Uniwersytet Rolniczy",
  pages       = "187--188",
  editor      = "red. J. Bieniek",
  year        = "2014",
}