@InProceedings{Łopińska:2014,
  author  = "A. Łopińska and O. Ciebiera",
  title       = "Preliminary results of tick (Acari: Ixodida) occurence on game animals in two hunting districts in country of Nowa Sól (Lubuskie province, Poland)",
  booktitle   = "Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne : XVI międzynarodowe sympozjum; ISBN: 9788360497821",
  address     = "Kazimierz Dolny, Polska",
  publisher   = "Lublin, Oficyna Wydaw. Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych",
  pages       = "31",
  year        = "2014",
}