@InProceedings{Jazownik:2013,
  author  = "M. Jazownik and L. Jazownik and K. Wołczyński",
  title       = "Film dokumentalny "Prawo do prawdy"",
  booktitle   = "Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w literaturze i sztuce : Zielona Góra 17-18 X 2013; ISBN: 9788360218440",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "ZIelona Góra, Księgarnia Akademicka",
  pages       = "311--318",
  editor      = "red. Maria Jazownik, Leszek Jazownik",
  year        = "2013",
  note        = "[+ płyta CD z filmem "Prawo do prawdy" , scen., reż. i zdj. Maria Jazownik, Leszek Jazownik, Krzysztof Wołczyński; Łężyca 2013]",
}