@InProceedings{Lechocka:2015,
  author  = "P. Lechocka",
  title       = "Kratownice typu tensegrity w koncepcji renowacji dworca kolejowego w Żarach",
  booktitle   = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "107--108",
  year        = "2015",
}