@InProceedings{Dzikuć:2015,
  author  = "M. Dzikuć and J. Zarębska and M. Dzikuć",
  title       = "Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w Polsce",
  booktitle   = "Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 15",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, [B. w.]",
  pages       = "1--13",
  year        = "2015",
}