@InProceedings{Śliwińska:2015,
  author  = "A. Śliwińska",
  title       = "Właściwości fizyko-chemiczne oraz zawartości substancji humusowych w rekultywowanych gruntach pokopalnianych",
  booktitle   = "Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : materiały konferencyjne; ISBN: 978839408301",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, Wydaw. Młodzi Naukowcy",
  volume      = "Cz. 1",
  pages       = "81",
  year        = "2015",
}