@InProceedings{Mackiewicz :2015,
  author  = "A. Mackiewicz and G. Sławiński and R. Będziński",
  title       = "Analiza ryzyka powstania urazów kręgosłupa szyjnego u żołnierzy w wyniku oddziaływania fali uderzeniowej na pojazdy militarne",
  booktitle   = "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum; ISBN: 9788393420483",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Oddział Polskiej Akademii Nauk",
  pages       = "69--70",
  year        = "2015",
}