@InProceedings{Walczak:2015,
  author  = "B. Walczak and R. Gawda and J. Kostecki and A. Greinert and M. Drab and R. Wasylewicz",
  title       = "Zawartość miedzi w glebach położonych wzdłuż torów kolejowych w Zielonej Górze",
  booktitle   = "Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów; ISBN: 9788393761937",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "159",
  year        = "2015",
}