@InProceedings{Greinert:2015,
  author  = "A. Greinert and M. Drab and J. Kostecki",
  title       = "Antropogeniczne materiały macierzyste Technosoli",
  booktitle   = "Materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój : Proceedings of the 29th Congress of Polish Soil resources and sustainable development; ISBN: 9788393409655",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
  pages       = "117",
  organization = "Polskie Towarzystwo Gleboznawcze ; Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych",
  editor      = "pod red. C. Kabały i in.",
  year        = "2015",
  note        = "streszcz. w j. ang. str. 316.",
}