@InProceedings{Grandtke:2015,
  author  = "M. Grandtke and M. Ciepliński and M. Janczak and A. Steliga and A. Stamm and M. Bocheński and M. Kasprzak and L. Jerzak",
  title       = "Comparison of white blood cells of White Storks Ciconia ciconia developing in pure and heavy metal polluted environments",
  booktitle   = "Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego; ISBN: 9788378422075",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego",
  pages       = "22",
  year        = "2015",
}