@InProceedings{Roland:2015,
  author  = "E. Roland and J. Massalska and A. Kościelska and G. Gabryś",
  title       = "Roztocze Parasitengona terrestria (=Trombidia) (Acari: actinotrichida) rezerwatu "Dąbrowa Brzeźnicka"",
  booktitle   = "Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego; ISBN: 9788378422075",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego",
  pages       = "48",
  year        = "2015",
}