@InProceedings{Burda:2015,
  author  = "E. Burda and K. Chosińska and A. Stamm and M. Bocheński",
  title       = "Sukces lęgowy bociana białego Ciconia ciconia na Środkowym Nadodrzu w latach 2012-2015",
  booktitle   = "Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego; ISBN: 9788378422075",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego",
  pages       = "103",
  year        = "2015",
}