@InProceedings{Cichocki:2015,
  author  = "J. Cichocki and M. Warchałowski and M. Ignaczak and R. Jaros and M. Stopczyński and G. Wojtaszyn",
  title       = "Przeloty nocków dużych Myotis myotis zimujących w rezerwacie Nietoperek",
  booktitle   = "Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego; ISBN: 9788378422075",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego",
  pages       = "122",
  year        = "2015",
}