@InProceedings{Kościelska:2015,
  author  = "A. Kościelska and J. Cichocki and A. Ważna",
  title       = "Zróżnicowanie morfometryczne zębiełka karliczka Crocidura suaveolens w zachodniej Polsce",
  booktitle   = "Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego; ISBN: 9788378422075",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego",
  pages       = "126",
  year        = "2015",
}