@InProceedings{Cichocki:2015,
  author  = "J. Cichocki and A. Ważna and K. Skierska and B. Kojtek and A. Kozaczyk",
  title       = "Śmiertelność nietoperzy Chiroptera wskutek kolizji z pojazdami na drogach szybkiego ruchu",
  booktitle   = "Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego; ISBN: 9788378422075",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego",
  pages       = "141",
  year        = "2015",
}