@InProceedings{Cichocki:2015,
  author  = "J. Cichocki and A. Ważna",
  title       = "Jak chronić nieznane? Drobne ssaki Tatrzańskiego Parku Narodowego",
  booktitle   = "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nauka Tatrom : V ogólnopolska konferencja naukowa; ISBN: 9788394144562",
  address     = "Zakopane, Polska",
  publisher   = "Zakopane, Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego",
  pages       = "86",
  year        = "2015",
}