@InProceedings{Mackiewicz :2015,
  author  = "A. Mackiewicz and G. Sławiński and R. Będziński",
  title       = "Badania wpływu przedniej stabilizacji płytkowej na odpowiedź biomechaniczną układu kolumna kręgosłupa szyjnego - implant",
  booktitle   = "Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIX krajowa konferencja naukowa",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [B. w.]",
  pages       = "32",
  year        = "2015",
}