@InProceedings{Powroźnik:2015,
  author  = "P. Powroźnik and R. Kłosiński",
  title       = "Metoda doboru okresu realizacji zadań o różnym priorytecie w węźle pomiarowo-sterującym",
  booktitle   = "XLVII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM'2015 : materiały konferencyjne; ISBN: 9788378421931",
  address     = "Zielona Góra - Łagów, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "75--78",
  organization = "Instytut Metrologii Elektrycznej, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  year        = "2015",
}