@InProceedings{Grabowski:2015,
  author  = "T. Grabowski and K. Chosińska",
  title       = "Sukces lęgowy pustułki Falco tinnunculus w skrzynkach lęgowych w gminach Krzywda i Stanin w województwie lubelskim",
  booktitle   = "Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego; ISBN: 9788378422075",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego",
  pages       = "88",
  year        = "2015",
}