@InProceedings{Dzikuć:2015,
  author  = "M. Dzikuć and S. Kołodziej and M. Dzikuć",
  title       = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze budowlanym*",
  booktitle   = "Społeczna odpowiedzialność biznesu : II międzynarodowa konferencja naukowa",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "1--12",
  year        = "2015",
}