@InProceedings{Kołodziejczyk:2016,
  author  = "U. Kołodziejczyk and M. Czarna",
  title       = "Zagrożenia środowiskowe eksploatacji kruszywa naturalnego w dolinie Bobru",
  booktitle   = "XVII Warsztaty Górnicze : Górnictwo: człowiek - środowisko - zrównoważony rozwój : materiały konferencyjne",
  address     = "Gdańsk, Polska",
  publisher   = "[b.m.], [b.w.]",
  pages       = "1--7",
  organization = "Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk",
  year        = "2016",
  note        = "CD-ROM",
}