@InProceedings{Dzikuć:2016,
  author  = "M. Dzikuć and M. Dzikuć",
  title       = "Wpływ czynników makroekonomicznych na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce",
  booktitle   = "Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 16",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, [B. w.]",
  pages       = "1--12",
  year        = "2016",
}