@InProceedings{DzikuŠ:2016,
  author  = "M. DzikuŠ and M. DzikuŠ",
  title       = "Uwarunkowania ekologicznej produkcji rolnej w wojewˇdztwie lubuskim",
  booktitle   = "Bezpiecze˝stwo Publiczne - BP' 16",
  address     = "Pozna˝, Polska",
  publisher   = "Pozna˝, [B. w.]",
  pages       = "1--12",
  year        = "2016",
}